THỜI GIAN

BÁC HỒ KÍNH YÊU

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Thúy Hằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THIÊN NGA

  MƯA

  THL

  GD

  ......

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KỶ NIÊM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

  Su xac dinh duong tron

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thúy Hằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:03' 23-11-2015
  Dung lượng: 17.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
  Giới thiệu chương II : Đường tròn
  ? lớp 6 các em đã được biết định nghĩa đường tròn
  Chương II hình học 9 sẽ cho ta hiểu về bốn chủ đề đối với đường tròn .
  Chủ đề 1 : Sự xác định đường tròn và các tính chất của đường tròn .
  Chủ đề 2 : Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
  Chủ đề 3 : Vị trí tương đối của hai đường tròn
  Chủ đề 4 : Quan hệ giữa đường tròn và tam giác
  Vấn đề
  Đặt mũi nhọn compa ở vị trí nào thì vẽ được đường tròn đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng ?
  Luu ý: Chỉ xét các điểm cùng nằm trên một mặt phẳng
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  (sgk-97)
  -Đường tròn là gỡ ?
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  O
  R

  Đường tròn và hình tròn
  khác nhau ở điểm nào ?
  Phân biệt đường tròn và hình tròn
  Đường tròn
  Hình tròn
  Đường tròn tâm O bán kính R (R>0) là hình gồm tập hợp các điểm cách điểm O một khoảng không đổi bằng R.
  Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.

  Bài tập 7(SGK):Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng


  ·
  O
  R
  ·
  O
  R
  ·
  O
  R
  Điểm M nằm .
  ? ...
  Điểm M nằm ..
  ? ...
  Điểm M nằm .
  ? ..
  ·
  M
  ·
  M
  ·
  M
  _ Hãy cho biết vị trí của điểm M so với đường tròn và so sánh OM với R?
  trong (O ; R)
  OM < R
  trên (O ; R)
  OM = R
  ngoài (O ; R)
  OM > R

  H.1
  H.2
  H.3
  b) Vị trí của điểm M đối với đường tròn (0;R)
  - Điểm M nằm trong (O ; R) ? OM < R
  - Điểm M nằm trên (O ; R) ?OM = R
  - Điểm M nằm ngoài (O ; R) ? OM > R
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  b)V? trí c?a di?m M d?i v?i (O; R)

  ? 1 Cho di?m H n?m bn ngồi du?ng trịn ( O ), di?m K n?m bn trong du?ng trịn ( O ). Hy so snh OKH v OHK.
  Giải
  K nằm trong đường tròn (O ; R)  OK < R (1)
  H nằm ngoài đường tròn (O ; R)  OH > R (2)
  Từ (1), (2)  OK < OH
  Trong ? OKH có OH > OK
  (Theo nh l vỊ mi lin hƯ gi?a gc v cch i diƯn trong mt tam gic)
  Qua điểm A vẽ được bao nhiêu đường tròn ?
  A
  O1
  O4
  O2
  O3
  O5
  Qua điểm A vẽ được vô số đường tròn
  có tâm bất kỳ khác điểm A
  Chương II - ĐƯỜNG TRÒN
  Bi 1:Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  Tiết 20
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  b)V? trí c?a di?m M d?i v?i ( O; R)
  2/ Cch xác định đường tròn
  ?1
  *Điền từ thích hợp vào chỗ trống


  Một đường tròn được xác đinh khi biết ................, hoặc....của đường tròn đó
  2/ Cch xác định đường tròn
  * Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó, hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính
  của đường tròn đó.
  Muốn vẽ một đường tròn ta cần biết tâm và bán kính của đường tròn đó, hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó
  O
  R
  R
  M
  R
  N
  /
  /

  M
  Chương II - ĐƯỜNG TRÒN
  Bi 1:Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  Tiết 20
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  b)V? trí c?a di?m M d?i v?i ( O; R)
  2/ Cch xác định đường tròn
  ?1

  ?2. Cho hai điểm A và B
  a, Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó
  b, Có bao nhiêu đường tròn như vậy ?
  Tâm của chúng nằm trên đường nào?

  ? 3. Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng .Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó?

  B
  A
  O1
  O3
  O2
  O4
  d
  Qua hai điểm A và B vẽ được vô số các đường tròn có tâm nằm trên đường trung trực của AB
  Chương II - ĐƯỜNG TRÒN
  Bi 1:Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  Tiết 20
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  b)V? trí c?a di?m M d?i v?i ( O; R)
  2/ Cch xác định đường tròn
  ?1
  Qua ba điểm không thẳng hàng ta vẽ được một và chỉ một đường tròn
  O
  A
  B
  C
  d2
  d1
  ∆ ABC : tam gi¸c néi tiÕp (O)
  Đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC
  Một đường tròn được xác định khi biết bao nhiêu điểm của nó?
  (Một đường tròn luôn xác định khi biết ba điểm của nó )
  A
  C
  B
  có vẽ được đường tròn qua 3 điểm thẳng hàng không?.
  Chú ý :Không vẽ được đường tròn nào đi
  qua ba điểm thẳng hàng.
  (d , d’ không cắt nhau )
  Tr? l?i cõu h?i d?u bi h?c: D?t mui nh?n compa ? v? trớ no thỡ v? du?c du?ng trũn di qua ba di?m A, B, C khụng th?ng hng ?
  Đặt mũi nhọn compa ở vị trí cách đều ba điểm A,B,C hay giao ba đường trung trực của tam giác ABC thì vẽ được đường tròn đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng
  0
  Chương II - ĐƯỜNG TRÒN
  Bi 1:Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  Tiết 20
  1/ Nhắc lại về đường tròn
  a) Định nghĩa
  Kí hiệu : (O ; R) hoặc (O).
  b)V? trí c?a di?m M d?i v?i ( O; R)
  2/ Cch xác định đường tròn
  ?1
  -Qua 3 di?m khơng th?ng hng, ta v? du?c m?t v ch? m?t du?ng trịn
  * Ch (sgk-98)

  ? Em hãy tìm trong thực tế những đồ vật (máy móc) có hình dạng và kết cấu liên quan đến đường tròn
  hình tròn?

  Ăngten Parabol
  Củng cố bài học
  Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Phát biểu nào sau đây là sai?
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Bài tập: Cho ?ABC vuoõng taùi A, AM laứ trung tuyeỏn. Chửựng minh ?ABC noọi tieỏp moọt ủửụứng troứn, coự taõm laứ M.
  Bài giải
  ?ABC vuông tại A, AM là trung tuyến
  => AM = MB = MC = BC
  => A, B, C cùng thuộc một đường tròn có tâm là M
  => ?ABC nội tiếp đường tròn (M).
  Định lý
  (1) Nếu tam giác có ba góc nhọn
  (2) Nếu tam giác có góc vuông
  (3) Nếu tam giác có góc tù
  ( 4) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam giác.
  ( 5) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong tam giác.
  ( 6) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất.
  ( 7) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh nhỏ nhất.
  Bài tập2 (sgk-100): Hãy nối mỗi ô ở cột A với một ô ở cột B để được khẳng định đúng:
  A
  B

  (1 ) -(5) Nếu tam giác có ba góc nhọn thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong tam giác
  (2) - (6) Nếu tam giác có góc vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất.
  (3) - (4) Nếu tam giác có góc tù thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam giác.
  Chứng minh: Theo tính chất hai đường chéo hình chữ nhật ta có OA = OB = OC = OD, nên A,B,C,D cách đều O .Do đó A,B ,C,D cùng thuộc một đường tròn
  AC2 = BC2 + AB2 AC2 = 52 + 122 = 169
  AC = 13 cm , Nên R = 6,5 cm
  Bài 1: (SGK)
  GT Hình chữ nhật ABCD
  AB=12cm,BC=5cm
  KL A,B,C,D thuộc đường
  tròn. Tính bán kính
  Hướng dẫn học ở nhà
   
  Gửi ý kiến

  THƯ GIÃN

  ĐÀN PIANO

  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 - 11 - 2012

  HẸN GẶP LẠI

  Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO THCS THẠCH LẠC WEBSITE . HẸN GẶP LẠI

  VIDEO