THỜI GIAN

BÁC HỒ KÍNH YÊU

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Thúy Hằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THIÊN NGA

  MƯA

  THL

  GD

  ......

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KỶ NIÊM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

  Công văn thực hiện nhiệm vụ năm học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thái Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:29' 04-04-2013
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THẠCH HÀ
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 01/BC-PGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thạch Hà, ngày 03 tháng 01 năm 2013

  
  
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị sơ kết học kỳ I như sau:
  1. Các đơn vị tổ chức sơ kết học kỳ I gắn với sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của BCH Tỉnh ủy, nội dung:
  - Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GD&ĐT về các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012-2013, hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể của từng bậc học, cấp học; các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thạch Hà để đánh giá cụ thể, nghiêm túc kết quả thực hiện.
  - Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU; Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Kỳ họp thứ 2, HĐND khóa 16; Quyết định 2286 ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương để đánh giá việc làm được, chưa làm được theo 9 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 05, nêu rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết 05 trong năm 2013.
  - Đánh giá việc thực hiện phân phối chương trình theo quy định; công tác ôn tập, thi cử, kiểm tra.
  2. Báo cáo về Phòng gồm có:
  a. Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 (theo mẫu 01)
  b. Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (theo mẫu 02).
  c. Phụ lục kèm theo báo cáo sơ kết kỳ 1.
  3. Thời hạn nộp báo cáo về Sở chậm nhất là ngày 09/01/2013.
  - Báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng (qua bà Lê Thị Nga – chuyên viên phòng) và qua email: thanhtinh868@gmail.com; lenga73@gmail.com).
  Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, nộp báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

  Nơi nhận:
  Như kính gửi;


  TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

  Trần Quang Cảnh
  
  

  MẪU 01
  (Kèm theo công văn số /PGDĐT ngày 03/01/2013)
  …………………….. … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đơn vị: ………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÁO CÁO
  Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/11/2011 của BCH Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
  _________________
  A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT 05
  C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013
  D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

  Nơi nhận:
  Phòng GD&ĐT;


  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)
  
  


  MẪU 02
  (Kèm theo công văn số 01 /PGDĐT ngày 03/01/2013)
  …………………….. … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đơn vị: ………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÁO CÁO
  Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II
  năm học 2012-2013
  ____________

  ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KỲ I
  Tình hình chung:
  - Thuận lợi:
  - Khó khăn:
  II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I
  1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
  - Kết quả đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra.
  - Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh.
  - Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thông tin tuyên truyền.
  - Kết quả đổi mới thi đua khen thưởng.
  2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
  - Kết quả triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
  - Kết
   
  Gửi ý kiến

  THƯ GIÃN

  ĐÀN PIANO

  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 - 11 - 2012

  HẸN GẶP LẠI

  Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO THCS THẠCH LẠC WEBSITE . HẸN GẶP LẠI

  VIDEO