THỜI GIAN

BÁC HỒ KÍNH YÊU

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Thúy Hằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THIÊN NGA

  MƯA

  THL

  GD

  ......

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KỶ NIÊM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

  Gốc > THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  UBND HUYỆN THẠCH HÀ

  TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC

   
     

   


  Số: …../QCTĐ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   

  Thạch Lạc, ngày 20  tháng 9 năm 2014

   

                     QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  A,ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

  -  Mọi cán bộ giáo viên trong nhà trường căn cứ vào Luật giáo dục,  Luật công chức,Viên chức,Luật Lao động , Nghị định số 27/2012/NDD-CP ngày 06/04 /2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Điều lệ trường Tiểu học, Luật pháp, Quy định chuẩn nhà giáo, Luật thi đua khen thưởng …cùng các văn bản hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ của mình, thực hiện cơ chế giám sát, công tác thi đua khen thưởng.

  -  Trong quá trình công tác và làm việc tuân thủ những quy định, quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan mà tập thể đưa ra để hoàn thành nhiệm vụ một cách cao nhất.

   trong trường.

  - Có trách nhiệm xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết thân ái, trong sạch vững mạnh,

  - Trong mọi hoạt động thể hiện vai trò giám sát, dân chủ, công khai và công bằng.

  B ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

  1, LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

  A) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

  B) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

  C) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

  D) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

  LĐTT ( HTXSNV):Giáo viên xuất sắc( Nếu là giáo viên)

  + Các hoạt động, nhiệm vụ được phân công ở mức độ xuất sắc.

  - Đảm bảo ngày công, giờ công trong tháng, trong năm, không bỏ giờ, bỏ tiết (không tính những ngày nghỉ chế độ theo luật Lao động, những ngày nghỉ được sự cho phép của BGH, PGD khi giải quyết việc gia đình đột xuất- số ngày nghỉ không quá 1 ngày / tháng ; 5 ngày / năm).

  - Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, của tổ chức Đoàn, Đội, Công đoàn…với hiệu xuất cao.

  - Không vi phạm các quy định về chuyên môn, luật pháp,luật giao thông…

  - Xếp loại giờ dạy hoặc các hoạt động chuyên môn trong tháng( hoặc trên 75% giờ dạy trong năm) đạt loại giỏi (theo đánh giá của chuyên môn tổ, khối - giờ dạy có thể là thao giảng, dự giờ đột xuất, dự giờ nắm bắt thường xuyên.)

  - Các nhiệm vụ khác được phân công hoặc Công tác chủ nhiệm hiệu quả tốt( không có học sinh vi phạm đạo đức, không có học sinh bỏ học) kết quả cuối kì, cuối năm đạt cao hơn chỉ tiêu đăng kí thi đua đầu năm;

  LĐTT( HTTNV):Giáo viên khá( Nếu là giáo viên)

  + Các hoạt động khác đều tốt nhưng vi phạm vào một trong số điều sau:

  - Xếp loại giờ dạy hoặc các hoạt động chuyên môn trong tháng( hoặc trên 75% giờ dạy trong năm) đạt loại khá (theo đánh giá của chuyên môn tổ, khối - giờ dạy có thể là thao giảng dự giờ đột xuất, dự giờ nắm bắt thường xuyên)

  - Ngày công nghỉ 2 ngày/tháng, dưới 10 ngày /năm có lý do( nghỉ ngoài luật Lao động quy định).

  - Kết quả cuối kì, cuối năm đạt so với chỉ tiêu đăng kí thi đua đầu năm. Không có học sinh bỏ học trong năm,

  - Các loại hồ sơ sổ sách thực hiện đày đủ, đúng quy định, sạch sẽ, sáng sủa được tổ xếp loại từ khá trở lên.

  2,HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Giáo viên trung bình( Nếu là giáo viên)

  + Các hoạt động, nhiệm vụ được giao chỉ đạt mức đạt yêu cầu.

  + Các hoạt động, nhiệm vụ được giao đạt khá trở lên nhưng vi phạm một trong số điều sau:

  - Lớp chủ nhiệm có học sinh bỏ học không quá 1 hoc sinh.

  - Có học sinh vi phạm đạo đức  (2 em trở lên)

  - Ngày công nghỉ 3 ngày trở lên /tháng, trên 10 ngày /năm có lý do( nghỉ ngoài luật Lao động quy định)

  - Nghỉ  thai sản và nghỉ ốm trên 30 ngày / năm.

  -Bỏ giờ, bỏ tiết, nghỉ không lý do từ 1tiết trở lên/tháng, 3 tiết trở lên/năm; 1 ngày/năm.

  - Xếp loại gìơ dạy hoặc hoạt động chuyên môn trung bình hoặc yếu ( nếu các hoạt động khác ở mức khá trở lên)

  - Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định được tổ xếp loại trung bình.

  - Hút thuốc lá, uống rượu, bia khi tham gia các hoạt động giáo dục học sinh hoặc hoạt động tập thể.

  - Vi phạm luật giao thông (Không mang các loại giấy tờ khi tham gia giao thông ,hoặc không đội mũ bảo hiểm…)

  - Vi phạm những quy định về trang phục nhà giáo khi lên lớp, hoạt động giáo dục học sinh, trang phục ngày lễ tết… khi chưa đựac sự cho phép của thủ trưởng, công đoàn đơn vị.

  3,KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ(GV kém)

           Xếp loại KHTNV khi mắc phải một trong những lỗi sau:

  + Thi đua không hoàn thành nhiệm vụ( do năng lực) nhưng không đề nghị kỉ luật mà lưu hồ sơ hàng năm tại đơn vị:

  - Các hoạt động ở mức yếu kém

  - Giảng dạy, chuyên môn xếp loại yếu.

  Vi phạm quy chế chuyên môn,   ý thức trách nhiệm yếu kém phải sử lí kỉ luật ở mức khiển trách( thời hạn 3 tháng) trong các trường hợp sau:

  - Không thực hiện sự phân công, điều động của tổ chức, thủ trưởng đơn vị hoặc có hành vi chống đối, không thực hiện nghĩa vụ của viên chức, người lao động.

  - Sai sót, sửa chữa sổ điểm hoặc học bạ quá nhiều nếu các hoạt động khác ở mức TB.

  - Đánh giá sai học lực hoặc hạnh kiểm học sinh từ 3 đến 7 học sinh mà ảnh hưởng tới xếp loại học sinh.

  - Cho điểm khống, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh sai quy định ở mức độ lớn,gây thắc mắc trong học sinh và mất uy tín nhà giáo.

  - Giáo án soạn giảng, không thực hiện theo thông tư hướng dẫn, chất lượng hồ sơ yêu kém cao từ 10 % đến 20% .

  - Lên lớp và khi tham gia giáo dục học sinh trong tình trạng có nồng độ rượu, bia cao, hoặc trong tình trạng say rượu, bia ; vi phạm đạo đức nhà giáo mức độ nhẹ.

  - Không soạn từ 3 đến dưới 6 tiết / kì. 6 đến 10 tiết / năm

  - Bỏ gìơ, bỏ tiết từ 3 tiết – 8 tiết hoặc 2 ngày – 4 ngày/ năm

          Trường hợp cắt xén chương trình, kê khống tiết dạy được tính như bỏ giờ bỏ tiết

         Vi phạm quy chế chuyên môn: sử lí kỉ luật mức cảnh cáo( thời hạn 6 tháng):

  - Xếp loại sai học lực hoặc hạnh kiểm học sinh trên 5 học sinh mà ảnh hưởng tới xếp loại học sinh.

  - Giáo án soạn giảng, không thực hiện theo thông tư hướng dẫn, chất lượng hồ sơ yêu kém cao trên 20%.

  - Không soạn từ 6 tiết trở lên / kì. 10 bài trở lên/ năm

  - Bỏ gìơ, bỏ tiết từ 9 tiết trở lên hoặc trên 4 ngày trở lên/ năm (Trường hợp cắt xén chương trình, kê khống tiết dạy được tính như bỏ giờ bỏ tiết)

  - Vi phạm đạo đức nhà giáo mức độ lớn.

          Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng.

           Hình thức xử lý kỷ luật  người  lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; (Vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo mức độ nghiêm trọng.)

  2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. (Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định):

  a. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.

  b. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

  3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

  Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

  4,Hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ

            (Các trường hợp khác căn cứ luật công chức.viên chức, luật thi đua,luật giáo dục, điều lệ nhà trường. đánh giá chuẩn giáo viên …để đánh giá, xếp loại.)

  Một số quy định và hướng dẫn trong chế độ lao động và bảo hiểm xã hội

  Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

  a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

  b) Tết Âm lịch theo công văn

  c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

  d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

  đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

  e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

  Nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

  Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

  1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  a) Con kết hôn: nghỉ 01-3 ngày;

  b) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 - 4 ngày.

  2. Người lao động được nghỉ 1 ngày vẫn được hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động biết: khi nhà có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; anh, chị, em ruột kết hôn.

  3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

  Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

  Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

  2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

  Thời gian, mức hưởng chế độ ốm đau

  1-Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động là Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an.tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau : (mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.)

  a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;

  b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.

  2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

  a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần (mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.)

  b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn:

  - Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên;

  - Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

  - Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.

  c) Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo quy định nếu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.

  Nghỉ con ốm đau:

  1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.

  2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định

  Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau

  1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

  2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

  d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

  Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

           Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

           Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  Thời gian hưởng chế độ thai sản bất trắc: theo quy định chung

  Lao động nữ sinh con : được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sáu tháng,

          Trên đây là nội dung bản quy chế thi đua và quy chế cơ quan đã được bổ sung góp ý của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và được thông qua trong hội nghị CBCCVC.

  Bản nội quy có hiệu lực để thực hiên từ ngày ban hành quyết định.

           Mọi thành viên trong hội đồng đều phải thực hiện.

   

  Nơi nhận:

  - Công đoàn trường giám sát

  -Các tổ chuyên môn                  

  - Lưu VP

   

            HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

                     Nguyễn Ngọc Tân

  Ý kiến xác nhận của đại diện công đoàn

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Thị Thúy Hằng @ 17:28 13/10/2014
  Số lượt xem: 637
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  THƯ GIÃN

  ĐÀN PIANO

  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 - 11 - 2012

  HẸN GẶP LẠI

  Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO THCS THẠCH LẠC WEBSITE . HẸN GẶP LẠI

  VIDEO